1 3
  • Komornik Sądowy Błażej Piątek
    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Błażej Piątek
    Kancelaria Komornicza nr VII w Mielcu
    ul. Wolności 23B/45, 39-300 Mielec

Komornik Sądowy Mielec

Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Błażeja Piątka. Zainteresowane osoby zapraszamy do naszego biura w Mielcu przy ul. Wolności 23B/45.

Przyjmowanie stron w Kancelarii Komorniczej

Kancelaria Komornicza pracuje od poniedziałku do piątku w podanych na dole strony godzinach. Komornik natomiast przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. od 10:00 do 17:00 oraz w środy od 8:00 do 10:00.

Zapraszamy również do kontaktu w godzinach pracy Kancelarii pod numerem telefonu 17 250 61 50 lub poprzez adres mailowy mielec.piatek@komornik.pl.

Spłata zadłużenia

Komornik Sądowy - mgr prawa Błażej Piątek - absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Prawa i Administracji to doświadczony funkcjonariusz publiczny działający przy Sądzie Rejonowym w Mielcu. Jako organ władzy publicznej posiada wieloletnią praktykę w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Prowadzona przez niego Kancelaria Komornicza posiada bezpośredni dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych oraz wielu portali, między innymi:

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: BNP Paribas S.A.
70 1600 1462 1899 8068 9000 0004
w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

Dla wierzyciela

Jeśli jesteś wierzycielem, kliknij aby przeczytać ważne informacje

Dla dłużnika

Jeśli jesteś dłużnikiem, kliknij aby przeczytać ważne informacje

Pobierz wnioski

Jeśli chcesz założyć sprawę u Komornika wypełnij odpowiedni wniosek

Spłać zadłużenie

Dowiedz się w jaki sposób możesz spłacić swoje zadłużenie

- Dostępy Komornika -

Kir Ognivo

Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia, czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje 32 banki typu: PKO BP SA, Alior Bank, ING Bank Śląski itp. oraz 133 banki spółdzielcze. Lista banków powiększa się na bieżąco i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dodatkowo płatne.

EKW

Elektroniczne Księgi Wieczyste – pozwalają autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni

e-Sąd

Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej.

PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS - za jej pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić, czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami, poprzez eksport pism drogą elektroniczną.

CEPiK

Jest to system obejmujący centralną bazę danych zawierającą informacje o pojazdach oraz ich posiadaczach. Za jego pomocą komornik uzyskuje wiedzę, czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

Komornik Online

System ten umożliwia podgląd postępowań egzekucyjnych z dowolnego miejsca. Z programu Komornik Online mogą korzystać wierzyciele i pełnomocnicy wierzycieli z dostępem tylko i wyłącznie do swoich spraw.